pravno svetovanje
izobrazevanje
zalozba
izdelavapogodb
prevajanje

Zlati paket bonitetne stranke za fizične osebe

Vsem, ki bi se odločili za redno obliko sodelovanja z našim inštitutom, ponujamo močnost pridobitve zlatega paketa bonitetne stranke za fizične osebe, ki Vam nudi:

 • 3 brezplačni pravni nasveti mesečno
 • do 50% popust od vrednosti opravljenega dela zahtevnejšega pravnega svetovanja in izdelave pravnega mnenja/akta
 • 30% popust pri nakupu pravne literature, katere zaločnik je naš inštitut
 • prednostna obravnava pri pravnem svetovanju in izdelavi strokovnih del
 • možnost pravnega svetovanja preko sistema “Zoom“
 • 20% popust pri sestavi enostavnejših pogodb (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, najemna pogodba, pogodba o zaposlitvi, ipd.)
 • pridobitev zlate kartice bonus gold in s tem pridobivanje posebnih bonus točk
 • po želji pošiljanje newsletterja (novičnika) glede zanimivih pravnih novic in informacij

Cena za to storitev znaša  59 EUR mesečno (plus DDV)

Zlati paket bonitetne stranke za pravne osebe

 • 5 brezplačnih pravnih nasvetov mesečno
 • možnost pravnega svetovanja preko sistema “Zoom”
 • 15% popust na kotizacijo pri udelečbi na simpoziju/posvetu v (so) organizaciji našega inštituta
 • Vsak mesec eno brezplačno strokovno mnenje
 • do 50% popust od vrednosti opravljenega dela zahtevnejšega pravnega svetovanja in izdelave naslednjega strokovnega mnenja/akta
 • do 40% popust pri nakupu pravne literature, katere zaločnik je naš inštitut
 • prednostna obravnava pri pravnem svetovanju in izdelavi strokovnih del
 • udelečba na vaših sestankih in posvetih
 • 25% popust pri sestavi enostavnejših pogodb (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, najemna pogodba, pogodba o zaposlitvi, ipd.)
 • pridobitev zlate poslovne kartice bonus gold in pridobivanje posebnih bonus točk
 • po želji pošiljanje newsletterja (novičnika) glede zanimivih pravnih novic in informacij

Cena za to storitev znaša 149 EUR mesečno (plus DDV).

Za koga je zlati paket bonitetne stranke primeren?

V prvi vrsti za vse tiste, ki čelite izkoristiti optimalno razmerje med vplačanim denarjem in vrednostjo, ki jo za ta denar dobite. In tako rekoč za vsakogar, ki kadarkoli v tekočem mesecu potrebujete tako ali drugačno obliko pravnega nasveta, pravne pomoči, pa tudi za take, ki potrebujete poglobljeno in dolgotrajnejšo pravno svetovanje. Predvsem pa za vse, ki čelite čiveti z občutkom visoke stopnje pravne varnosti, ki vam jo zagotavlja naš inštitut.

Od pogodbe o pridobitvi statusa zlate bonitetne stranke pa lahko seveda kadarkoli odstopite, ne da bi za to navajali razloge, kar pomeni, da ste dolčni plačati pavšal le toliko časa, kolikor vam to ustreza.

Za obe ponudbi smo pridobili če veliko strank in prav vsi so s statusom, ki ga učivajo izjemno zadovoljni.

Prosim, da mi počljete osnutek pogodbe za zlato bonitetno stranko.

Več o statusu zlate bonitetne stranke lahko izveste po telefonu (01) 620 4316, vsak delavnik med 9. in 15. uro.