pravno svetovanje
izobrazevanje
zalozba
izdelavapogodb
prevajanje

ICGP - izobraževanje

Inštitut za civilno in gospodarsko pravo posveča veliko pozornosti pravnemu izobraževanju, predvsem iz področja civilnega in gospodarskega prava, pa tudi iz nekaterih drugih pravnih področij. Temeljni namen našega izobraževanja je v poglobljeni predstavitvi nekaterih aktualnih pravnih tem, novosti, predpisov, pravne prakse, ipd., s čimer želimo svojim strankam omogočiti kakovostnejši vpogled v nekatera pravna področja. Za to pri organizaciji naših seminarjev, simpozijev in posvetov sodelujemo z vrhunskim domačimi in tujimi pravnimi strokovnjaki. Med naše partnerje sodijo najuglednejše mednarodne gospodarske in pravne institucije, med drugim tudi Center Londonske Gospodarske zbornice v Ljubljani.

Inštitut ICGP po potrebi organizira tudi okrogle mize iz najrazličnejših pravnih področij, pri čemer poseben poudarek namenjamo posvetom o pravnih predpisih in pravni praksi, ki utegnejo korenito poseči na obstojno civilno pravno in gospodarsko pravno regulativo v naši državi.

V letu 2016 se je naš inštitut povezal tudi s Fakulteto za management in pravo iz Ljubljane, s katero bo v letu 2017 sodeloval pri različnih zelo zanimivih in inovativnih izobraževalnih projektih na področju gospodarskega, nepremičninskega in gradbenega prava.

O konkretnih dogodkih vas bomo pravočasno obvestili.