pravno svetovanje
izobrazevanje
zalozba
izdelavapogodb
prevajanje

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA –
PRAVNO SVETOVANJE IN IZDELAVA PRAVNIH MNENJ

Poleg drugih dejavnosti se v Inštitutu za civilno in gospodarsko pravo ukvarjamo tudi s pravnim svetovanjem in izdelavo pravnih mnenj, v skladu z našo registrirano dejavnostjo. Pravno svetovanje in pravna mnenja v inštitutu zaupamo le najbolj kvalificiranim, skrbno izbranim strokovnjakom, ki imajo vsi najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri, številni pa tudi magisterij, doktorat, ali pa status odvetnikov ali odvetniških pripravnikov. Strokovna mnenja v inštitutu so zaupana v izdelavo skrbno izbrani strokovni ekipi, ki je razdeljena po panožnih sekcijah in sicer pri nas delujejo sekcija za gospodarsko in poslovno pravo, sekcija za obligacijsko pravo, sekcija za stvarno pravo, sekcija za dedno pravo in sekcija za upravni postopek.

Vsa pravna mnenja pregleda in za njimi s svojo strokovno avtoriteto stoji direktor inštituta mag. Boštjan J. Turk, magister pravnih znanosti in diplomant Londonske Gospodarske Zbornice (LCC) z dvajsetletnimi izkušnjami s področja pravnega svetovanja, izobraževanja in raziskovanja, sicer pa tudi habilitirani akademski predavatelj s področja prava, (so)avtor več kot 15 pravnih knjig, priročnikov in komentarjev zakonov, zunanji pravni svetovalec pri številnih priznanih domačih in mednarodnih podjetjih, ter redni kolumnist pri najuglednejših slovenskih medijih. Strokovna mnenja našega inštituta so tudi zato priznana kot visoko profesionalna, temeljita in verodostojna.

Pravni nasveti in strokovna mnenja izražajo neodvisno strokovno mnenje našega inštituta glede naročene pravne problematike. V inštitutu smo zavezani delu v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi, a ne prevzemamo nobene odgovornosti v primeru morebitnih drugačnih pravnih mnenj ali zaključkov, ki bi jih podali drugi pravni strokovnjaki (profesorji, odvetniki, pravniki) ali druge institucije, ki se ukvarjajo s podajanjem pravnih nasvetov ali pravnih mnenj (odvetniške družbe, podjetja, uradne institucije) v isti zadevi.

Strokovnih mnenj našega inštituta ni za zamenjevati s strokovnimi storitvami odvetnikov ali drugih pravnih strokovnjakov pri odvetnikih in odvetniških družbah. Čeprav v našem inštitutu sodelujemo tudi s skrbno izbranimi odvetniki, pa se ne ukvarjamo z dejavnostmi, ki so po zakonu zaupani odvetnikom (denimo zastopanje pred Okrožnimi sodišči ali mednarodnimi sodišči) in stranke v primeru, ko izkažejo potrebo po tovrstnih pravnih storitvah, ali, ko presodimo, da bo za njihov pravni problem bolj primerna asistenca odvetnika ali odvetniške družbe, napotimo na za to usposobljene strokovnjake. V inštitutu posledično ne prevzemamo nobene odgovornosti za pravna razmerja, ki jih stranka vzpostavi z odvetnikom oz. z odvetniško družbo, kar zajema tako njihovo strokovnost, cenovno politiko ali način dela.

Pravna mnenja in pravne nasvete v inštitutu podamo oz. izdelamo na osnovi poslane ponudbe in sprejema te ponudbe s strani stranke. V inštitutu si v znak resnosti sodelovanja pridržujemo pravico, da stranki ob sprejemu ponudbe (naročilu) zaračunamo določeno predplačilo (avans), ki pa ne sme presegati 50% vrednosti celotne storitve, razen če gre za vrednost storitve do vključno 50 EUR. Storitev zapade v plačilo v osmih dneh, računano od dne, ko je bil nasvet posredovan stranki, oziroma od dne, ko je bilo pravno mnenje dokončano.

V inštitutu poskušamo pravna vprašanja naših strank obravnavati kar se le da ažurno in na njih običajno odgovorimo v 24. urah. V primeru, da na pravno vprašanje ne odgovorimo v več kot 72. urah, to pomeni, da so naše strokovne kapacitete trenutno izčrpane. V inštitutu si pridržujemo pravico, da odgovore na določena pravna vprašanja in sodelovanje z določenimi strankami zavrnemo brez obrazložitve.

Pogoji in roki za pravno svetovanje in izdelavo pravnih mnenj so opisani na naši spletni strani, cena pa se oblikuje na osnovi Tarife za svetovalno uro, ki si jo stranke lahko ogledajo na sedežu našega inštituta.

V primeru reklamacij glede naših storitev, so nam jih stranke dolžne sporočiti v skladu z določili zakona o varstvu potrošnikov v zakonskih rokih. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in izvajalcu (inštitutu) omogočiti, da storitev (napako) pregleda.