ICGP – prevajanje

Glede na to, da naš inštitut pri svoji dejavnosti naleti na mnogo dokumentov, študij, publikacij, mnenj, zakonov, podzakonskih aktov, smernic ali navodil v tujem jeziku, smo se odločili, da znotraj inštituta organiziramo posebno strokovno prevajalsko službo, ki bo skrbela za tako rekoč permanentno in ažurno prevajanje najrazličnejših besedil iz tujega jezika v slovenščino in obratno, pa najsi gre za tujo pravno literaturo, za tujo zakonodajo, za tuja gradiva, ali enostavno za dopise, pisma ali navodila v tujem jeziku. Tudi zato smo se odločili, da svoje prevajalske storitve ponudimo zunanjim naročnikom.

Specializirani smo predvsem za prevod splošnih in posamičnih pravnih aktov iz področja civilnega prava, gospodarskega prava, mednarodnega prava in prava Evropske Unije. V naši prevajalski službi dela šest prevajalcev, ki prevajajo tekste iz angleščine v slovenščino, iz nemščine v slovenščino, iz španščine v slovenščino, iz italijanščine v slovenščino, iz francoščine v slovenščino, iz srbo-hrvaščine v slovenščino ter obratno. Naša ekipa se še širi, prav tako po uvajamo posebno službo, ki se bo ukvarjala s prevodi iz kitajščine in japonščine v slovenščino ter obratno.

Če želite naročiti posamezno prevajalsko storitev, nas pokličite na našo telefonsko številko +386 1 6204 316, vsak delavnik med 9. in 12. ali med 13. in 15. uro, ali pa nam pošljite tekst, ki ga želite prevesti na elektronski naslov institut@icgp.eu. Poklicali Vas bomo nemudoma, ko bo to mogoče in se dogovorili za vse podrobnosti v zvezi z Vašim naročilom.