Izdelava pogodb obligacijskega in gospodarskega prava

Vrhunska priprava pogodb in obrazcev obligacijskega in gospodarskega prava že od 49 EUR!

Sestava pogodbe je resno in pogosto tudi precej zahtevno pravno opravilo, ki zahteva ustrezno strokovno znanje. Tudi zato, ker posamezniki in pravne osebe v pogodbah običajno urejajo pomembna medsebojna razmerja, nikakor ne priporočamo, da se sestave pogodb lotijo sami, ali pa to opravilo zaupajo različnim “kvazi” strokovnjakom. »Varčevanje« pri stroških se tu zato nikakor ne izplača, saj lahko slabo sestavljena pogodba povzroči bistveno višjo škodo in bistveno višje stroške, kot pa so stroški sestave pogodbe s strani ustreznih strokovnjakov.           

V našem inštitutu Vam lahko pripravimo različne vrste pogodb in obrazcev, ki jih potrebujete za rešitev življenjskih situacij ali za ureditev poslovnih razmerij. Tako vam lahko  pripravimo kupoprodajno pogodbo (za premičnine in nepremičnine – tudi v hrvaškem in angleškem jeziku!), najemno (zakupno) pogodbo, darilno pogodbo, avtorsko pogodbo, podjemno pogodbo (pogodbo o delu), pogodbo o poslovnem sodelovanju, pogodbo o trgovskem zastopanju, prevozno pogodbo, komisijsko pogodbo, posojilno pogodbo, menjalno pogodbo, pogodbo o služnosti, pa tudi oporoko, opomin pred izvršbo, pogodbo o medsebojnih razmerjih, statut skupnosti stanovalcev, sklep o določitvi poslovnih skrivnosti družbe, ipd.

Zakaj sestavo pravnih poslov zaupati prav nam? Predvsem zaradi naše verodostojnosti (člani in sodelavci našega inštituta so uveljavljeni in medijsko prepoznavni pravni strokovnjaki), zaradi dolgoletnih izkušenj pri pripravi pravnih aktov (vse od leta 1996) in zaradi naših vrhunskih kvalifikacij (pri nas sestavo pogodb zaupamo le strokovnjakom, ki imajo najmanj visokošolsko izobrazbo univerzitetnega diplomiranega pravnika, z najmanj dvoletnimi delovnimi izkušnjami pri pripravi pogodb obligacijskega in gospodarskega prava), saj verjamemo, da morajo biti pravni akti sestavljeni odgovorno in visoko kvalitetno.

Cene priprave pogodbe se razlikuje v odvisnosti od tipa pogodbe in od zahtevnosti njene vsebine. Zato se pri nas cenik oblikuje na osnovi povpraševanje stranke, v odvisnosti od želja strank in od zahtevnosti našega dela.

Če želite, da Vam pripravimo pogodbo, predlagamo, da pošljite neobvezno povpraševanje (prek spodnjega obrazca) in naši strokovnjaki Vam bodo odgovorili o vseh vsebinskih in tehničnih aspektih storitve, ter vam obenem sporočili ceno za sestavo pogodbe najkasneje v 24 urah od Vašega povpraševanja.