Inštitut za civilno in gospodarsko pravo (ICGP) je zasebni zavod, ki se ukvarja s pravnimi raziskavami, svetovanjem in izobraževanjem. V svojih dejavnostih združujemo znanstveno-raziskovalno delo na področju analiziranja in spremljanja novosti, predvsem na področju civilnega in gospodarskega prava. Poleg tega organiziramo različne posvete, seminarje in simpozije, vse z namenom progresivnega razvoja pravnih znanosti. Ukvarjamo se tudi s pravnim svetovanjem za različne subjekte, med katere sodijo državni organi, znanstveno-raziskovalni zavodi, gospodarske družbe, pa tudi fizične osebe in drugi. Za naše naročnike izdelujemo pravna mnenja, analize, študije in druge ekspertize, ki odsevajo poglobljene študije različnih pravnih področij. Inštitut ICGP se ukvarja tudi z založništvom in prodajo različnih publikacij in priročnikov (naročite publikacije). Pred kratkim smo izdali izredno priljubljen komplet priročnikov “Pravo za državljana”, ki je namenjen pravnemu izobraževanju laične javnosti.

Naj paket leta 2024″ – 5 najbolje prodajanih knjig leta 2024

CENA: 69 EUR + poštni stroški

  • Zakonito dedovanje
  • Pogodba o dosmrtnem preživljanju
  • Skrivnosti prava
  • Pogodbe in davki v zvezi z nepremičninami
  • Najemna pogodba

Naročilo …


PRAVNI PRIROČNIKI Z BREZPLAČNIM PRAVNIM NASVETOM
(Posebna pomladanska ponudba)
3 PRAVNI PRIROČNIKI IZ NAŠE ZALOŽBE po lastni izbiri z dodatnim brezplačnim pravnim nasvetom (!): Cena 58 EUR za celoten komplet (plus poštni stroški)
Naročilo …